Een stage- of werkplek binnen een bedrijf biedt kansen!

Stage of werkplek

Stichting Ontmoeting heeft al 10 jaar ervaring met het begeleiden van dak- en thuislozen naar regulier (vrijwilligers)werk. Cliënten die werktrajectbegeleiding van Ontmoeting krijgen, hangen niet langer op straat of zitten niet langer geïsoleerd thuis, maar hebben een zinvolle dagbesteding waarmee ze een bijdrage leveren aan hun omgeving.

Kenmerkend voor de werktrajectbegeleiding die Ontmoeting biedt, is dat het hele traject samen, één op één met de cliënt, wordt doorlopen. De werktrajectbegeleider neemt de cliënt als het ware dagelijks bij de hand. Hiermee onderscheiden we ons ten opzichte van andere organisaties die cliënten vaak groepsgewijs begeleiden.

Voor het plaatsen van onze mensen hebben we u als ondernemer nodig!

Geef uw kwetsbare medemens een kans binnen uw bedrijf

Vanuit onze locaties in Rotterdam, Epe en Harderwijk zijn we regelmatig op zoek naar een stage of werkplek voor onze bezoekers. Het gaat hier om eenvoudig handmatig productiewerk, bijvoorbeeld inpakken, stickeren of het versturen van een mailing. Voor onze cliënten is het heel belangrijk om een zinvolle dagbesteding te hebben. Zo kunnen ze hun vaardigheden ontwikkelen, nieuwe inzichten opdoen en hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

In ons woon-werktraject in Epe kunnen we ook stage- of werkplekken gebruiken. Juist ook voor de bewoners die weer willen re-integreren is het belangrijk om een dagbesteding te hebben.  Dit kan van alles zijn: schilderen, metselen etc. Aangezien de bewoners geen geld hebben is het voor hen niet mogelijk om zelf vervoer te regelen. Zodoende zoeken we stage- en werkplekken in de omgeving van Epe.

'Ik lach weer, ik leef weer'
Ex-dakloze met een vrijwilligersbaan

Ontmoeting helpt mee

Als u een dak- en thuisloze een baan aanbiedt, wordt zowel de cliënt als u door onze werktrajectbegeleider begeleid. Zo plannen we bijvoorbeeld vaste evaluatiemomenten, waarin successen en verbeterpunten besproken worden. Ook kan er extra overleg zijn, als er zaken mis (dreigen te) gaan.

Financieel aantrekkelijk

Als u bijdraagt aan de re-integratie van een dak- en thuisloze door een betaalde baan aan te bieden, steunt de overheid dat initiatief.

'Per jaar begeleiden we 70 cliënten van trede 1 naar trede 4 op de Participatieladder.'

Interesse? Neem contact met ons op.

Klaas Aalbers
kaalbers@ontmoeting.org
06 510 249 33

Besselyn de Rooij
bdrooij@ontmoeting.org
06 437 962 81

Meer informatie

Activering