Kerken: een ontmoeting geeft hoop

Voor kerken

In de Bijbel staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dagelijks ontmoeten we binnen Ontmoeting mensen die aan de kant van de weg liggen en gewond zijn, ja soms zelfs zwaar gewond. Soms zijn de wonden zo diep dat het jarenlang duurt voordat er sprake is van genezing.

Het is fijn dat we professionele hulp kunnen bieden. Aan mensen zonder hoop, met vaak een triest levensverhaal. Nog steeds willen we dit doen. Perspectief geven aan mensen zonder een thuis. Mensen die zijn afgeschreven. We willen hen vooruit helpen zodat ze weer hun plek in de maatschappij kunnen innemen.

Uw steun als kerk en betrokkenheid is onmisbaar!

Wat doen wij

Soms loopt je leven anders dan je wilt. Je komt in de problemen door schulden of alcoholgebruik. Je verliest je werk en je huis. Het lijkt wel of alles tegenzit. Je wilt wel anders, maar het lukt niet om dit alleen op te lossen. Deze mensen komen wij dagelijks tegen. Ontmoeting helpt deze mensen de verbinding met zichzelf en hun omgeving weer op orde te krijgen.

Wat kunt u als kerkelijke gemeente doen?

Om het werk onder vastgelopen mensen in Nederland te kunnen blijven doen heeft Ontmoeting uw hulp nodig. Het gaat daarbij niet alleen om financiële middelen, maar ook andere hulp zoals vrijwilligerswerk, gebed en hulp in natura.

Met het geld dat wij van scholen, kerken, comités, bedrijven en particulieren krijgen, kunnen wij projecten financieren die niet gesubsidieerd worden door de overheid. Pastoraal werk is daar een voorbeeld van. Voor onze cliënten is dit nu juist een meerwaarde van onze hulpverlening. Pastorale hulp wordt gegeven mede dankzij opbrengsten van kerken! Uw gift is voor ons dus onmisbaar.

Hulpmenu

  • Gebed;
  • een gift van uw diaconie; collecte in uw kerkelijke gemeente;
  • oproep in uw kerkbode om Ontmoeting te steunen;
  • plaats een textielcontainer bij uw kerkgebouw;
  • bezoek van uw kerkenraad aan onze vestiging (-en);
  • verkoping, zangavond of andere actie door uw verenigingen;
  • voorlichtingsbijeenkomst ondersteund met collecte en verkooptafel;
  • oprichting comité in  uw kerkelijke gemeente (indien nog niet aanwezig). Het comité kan door middel van acties gelden werven voor Ontmoeting;
  • straatwandeling door Rotterdam kerkenraad of verenigingen onder leiding van een cliënt van Ontmoeting;
  • word vrijwilliger.

Het spreekt vanzelf dat we elke afzonderlijke actie kunnen ondersteunen met raad en daad. Wij helpen u graag aan informatiemateriaal en kunnen uitnodigingen en flyers voor u verzorgen.

Meer informatie of persoonlijk contact? Neem contact met ons op!

Ontmoeting helpt kerkenraden graag bij het organiseren van hulp.

Meer informatie of persoonlijk contact?

Klaas Aalbers
kaalbers@ontmoeting.org
06 510 249 33

Contactgegevens

Centraal Bureau
Onderdoor 56
Postbus 263
3990 GB HOUTEN
NL35 RABO 0387 6691 40
KvK 24371741