Onderwijs: scholieren en Ontmoeting, een mooie combinatie!

Voor scholen

In Nederland zijn er veel mensen die leven aan de rand van de samenleving. Mensen die geen volwaardige plek hebben in onze maatschappij en door velen worden vergeten. Daarom is het goed als leerlingen bezig zijn voor hun naasten. Mensen die ver weg wonen in een arm land, maar ook mensen dichtbij in Nederland. Ook zij hebben onze hulp nodig. Dak- en thuislozen in Nederland kunnen we op verschillende manieren dichterbij uw leerlingen brengen.

Wat doen wij

Soms loopt je leven anders dan je wilt. Je komt in de problemen door schulden of alcoholgebruik. Je verliest je werk en je huis. Het lijkt wel of alles tegenzit. Je wilt wel anders, maar het lukt niet om dit alleen op te lossen. Deze mensen komen wij dagelijks tegen. Ontmoeting helpt deze mensen de verbinding met zichzelf en hun omgeving weer op orde te krijgen.

Uw school kan helpen!

Wat kunt u als school doen?

Om het werk onder vastgelopen mensen in Nederland te kunnen blijven doen heeft Ontmoeting uw hulp nodig. Het gaat niet alleen om financiële middelen, maar ook hulp zoals gebed en het bewustmaken van jongeren van een andere leefwereld dichtbij huis, zodat zij christelijke naastenliefde handen en voeten kunnen geven.

Met het geld dat wij van scholen, kerken, comités, bedrijven en particulieren krijgen, kunnen wij projecten financieren die niet gesubsidieerd worden door de overheid. Pastoraal werk is daar een voorbeeld van. Voor onze cliënten is dit nu juist een meerwaarde van onze hulpverlening. Pastorale hulp wordt gegeven mede dankzij opbrengsten van kerken! Uw steun is voor ons dus onmisbaar.

  • Nodig onze voorlichter met ervaringsdeskundige uit om het werk van Ontmoeting dichtbij te brengen
  • Op basisscholen komt Jantiene Bik graag de wereld van dak- en thuislozen in begrijpelijke taal voor kinderen dichterbij brengen. Kijk hiervoor op ontmoeting.org/helpmee/voor-jongeren
  • Maak tijdens een lesuur uw leerlingen bewust van kwetsbaarheid in Nederland
  • Organiseer als klas of school een actie
  • Organiseer met collega’s een Straatwandeling

Elke afzonderlijke actie kunnen we ondersteunen. Wij helpen u graag aan informatiemateriaal.

Burgerschapsvorming

Een gastles/voorlichting over het werk van Stichting Ontmoeting sluit goed aan bij de opdracht van de overheid aan scholen om leerlingen te motiveren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het leert kinderen/jongeren respect te hebben voor andersdenkenden en dat niemand uitgesloten mag worden. Daar willen we als Stichting Ontmoeting graag ons steentje aan bijdragen.

 

Meer informatie of persoonlijk contact:

Els Klop
eklop@ontmoeting.org
06 494 988 80