Begeleiding naar (vrijwilligers)werk

Activering

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn een kwetsbare groep. Het zijn mensen met een psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblematiek. Ze hebben problemen op allerlei leefgebieden. Zo zijn ze vaak niet ‘juist’ opgeleid of hebben ze verouderde beroepskennis. Aan deze mensen bieden we werktrajectbegeleiding.

Kenmerkend voor de werktrajectbegeleiding die Ontmoeting biedt, is dat het hele traject samen, één op één met de cliënt, wordt doorlopen. De werktrajectbegeleider is hét aanspreekpunt voor cliënten als het gaat over werk. De begeleiding is gericht op maximaal  haalbare participatie in een reguliere werkomgeving. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wens en mogelijkheden van de cliënt. Daarom bieden we verschillende vormen van participatie aan:

Dagactivering

Een nuttige dagbesteding is belangrijk voor ieder mens.

Arbeidsmatige dagbesteding

Niet al onze cliënten zijn toe aan regulier (vrijwilligers)werk. We bieden hen leer-werktrajecten, waarin we beschermde werkplekken realiseren. Deze arbeidsmatige dagbesteding in de wijk zorgt ervoor dat de deelnemers weer op een natuurlijke manier deelnemen aan de samenleving. Daarnaast is het een leeromgeving waar gewerkt wordt aan een intensief traject met leerdoelen en waar we deelnemers diverse cursussen aanbieden.

In Rotterdam hebben wij een samenwerking met Stichting Nieuwe Hoop. Samen  hebben wij een leer-werklocatie opgezet in een Kringloopwinkel in Rotterdam Kralingen. In deze winkel zijn professionele hulpverleners aanwezig, zodat we deelnemers een werkplek met passende ondersteuning kunnen bieden. Deelnemers worden geactiveerd om te groeien op verschillende terreinen: persoonlijke competenties, autonomie, aanwezigheid in de samenleving, het aangaan van werkrelaties  en diverse gezonde rollen. Het unieke van deze locatie is dat werken, leren en hulpverlening onder één dak aanwezig zijn.

Begeleiding naar en tijdens vrijwilligerswerk

De werktrajectbegeleider brengt samen met de cliënt de wensen en ervaringen op het gebied van werk in kaart. Daarnaast worden de  mogelijkheden en de belastbaarheid van de cliënt in kaart gebracht. Als werktrajectbegeleiders hebben we  oog voor de (on)mogelijkheden. Met de cliënt wordt gezocht naar een vrijwilligerswerkplek. We proberen deze werkplek zoveel mogelijk in de wijk van de cliënt zelf te laten zijn, zodat hij dichtbij huis actief kan zijn. Afhankelijk van hoe zelfstandig de cliënt is, wordt er meegegaan met het sollicitatiegesprek. De vrijwilligerswerkplek is bedoeld als oefenplek om weer te wennen aan het werkritme en alles wat daarbij komt kijken. Dit proces wordt samen met de werktrajectbegeleider in kleine stapjes doorlopen.

Cliënt, werkgever en werktrajectbegeleider staan met elkaar in contact, onder andere door evaluaties op de werkvloer. Door deze korte lijnen is de werktrajectbegeleider snel ingeschakeld als er iets speelt op de werkvloer. Met elkaar zoeken we wat de mogelijkheden zijn voor stapsgewijze uitbreiding in werkuren en werkdagen. Op deze manier werkt de cliënt weer toe naar een volledige werkweek.

Tijdens de begeleidingsgesprekken komen sleutelbegrippen aan bod als ‘op tijd komen’, ‘verplichtingen aangaan’ en ‘representatief zijn’. De werktrajectbegeleiding is er op gericht om de cliënt te helpen hierin (opnieuw) vaardigheden te ontwikkelen. Wanneer een cliënt (weer) gewend is aan het werkritme en toe is aan een nieuwe uitdaging, wordt er gezocht naar mogelijkheden om betaald werk te gaan doen.

Begeleiding naar betaald werk

De begeleiding naar betaald werk bestaat uit ondersteunen bij het zoeken van passende vacatures, het maken van een CV en een sollicitatiebrief en bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek.