Housing First

Housing First

Housing First richt zich op het direct huisvesten van dakloze mensen met multi-problematiek, waaronder psychiatrische problematiek en verslaving.

Housing First is anders dan de traditionele manier van hulpverlenen.

Vanuit het basisprincipe dat iedereen recht heeft op huisvesting, krijgen dakloze mensen een eigen woning. Er zijn drie voorwaarden waar iemand mee instemt: de huur op tijd betalen, geen overlast veroorzaken en begeleiding accepteren.

Met intensieve, integrale begeleiding wordt na stabilisatie gewerkt aan doelen op het tempo van de cliënt. Er wordt ondersteuning geboden bij het verdere herstel van het leven van de cliënt. Begeleiders ondersteunen bij dit proces door warmte, compassie en onderling respect. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties, zoals gemeente, woningcorporaties en andere hulpverleningsinstanties.

In de media

Post april