Veldwerk: outreachend naar mensen die op straat leven en zorg mijden

Veldwerk

Soms loopt je leven anders dan je wilt. Je komt in de problemen door schulden of verslaving. De relatie met je partner of familie loopt stuk. Je verliest je werk en je huis. Het lijkt wel of je geen grip meer hebt op je leven. Je wilt wel anders, maar het lukt niet om dit alleen op te lossen.

Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen met directe praktische hulp en probeert passende hulpverlening te vinden. Vaak spelen er meerdere problemen; veelal verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Men zoekt zelf geen hulp, eerder mijden zij het contact met andere mensen en hulpverleners.

Zowel overdag als ’s avonds gaan veldwerkers op pad om een goed beeld te krijgen van de doelgroep in en rond de hele stad.  Hiervoor wordt nauw samengewerkt met gemeente en andere hulpverleningsinstanties.

Bemoeizorg

Bemoeizorg is een vorm van ambulante begeleiding en ligt in het verlengde van veldwerk. Wij starten de eerste praktische hulp op zoals een briefadres of een aanvraag voor een uitkering en leiden mensen toe naar de juiste zorg. Ook is bemoeizorg het begeleiden van kwetsbare mensen die het lastig vinden om hulpvragen te stellen of complexe problemen hebben. We bieden daarbij Housing First, waarbij we ons richten op het direct huisvesten van langdurig dakloze mensen met meervoudige problemen

 

'Anno 2016 is ‘nacht zonder dak’ en ‘slapen in een kartonnen doos’ voor een aantal mensen in Rotterdam nog steeds werkelijkheid. Mensen met verhalen die raken. Mensen met complexe problemen die een reden hebben om niet binnen te slapen. We willen hen ontmoeten! Iedere avond weer.'