Wonen: begeleiding op maat

Wonen

Soms loopt je leven anders dan je wilt. Je komt in de problemen door schulden of verslaving. De relatie met je partner en/of familie lopen stuk. Je verliest je baan en je huis. Je staat er letterlijk alleen voor. Wat je nodig hebt is een veilige woonomgeving én een steuntje in de rug. Stichting Ontmoeting biedt hiervoor de volgende woonvormen:

24-uurs zorg

Woon-werktraject Epe

In Epe biedt Ontmoeting een woon-werktraject aan (ex-)gedetineerde mannen. Zij worden begeleid bij hun maatschappelijke integratie. Cliënten wonen in appartementen in verschillende gebouwen op het terrein. Hier volgen zij een programma dat is opgebouwd in modules van drie maanden. Daarna stromen cliënten door naar een vervolgplek of naar één van onze Thuishavens in (de omgeving van) Epe.

Naast het begeleid wonen op eigen terrein bieden we vanuit Epe ook ambulante hulp en outreachende begeleiding.

Beschermd Wonen Alkmaar, Heerhugowaard en omgeving

Op twee locaties, namelijk Carré en Hortensialaan, biedt Ontmoeting aan zo’n 30 cliënten Beschermd Wonen. Naast een gezamenlijk ruimte, waar elkaar ontmoeten centraal staat, heeft iedere cliënt een eigen appartement waarbij psychische en praktische ondersteuning is op alle levensgebieden met als doel zo zelfstandig mogelijk te leren leven. Het verblijf bij Beschermd Wonen in Heerhugowaard is gericht op -indien haalbaar- door te stromen naar een meer zelfstandige vorm van wonen.

Op de Beschermd Wonen locaties in Heerhugowaard werkt een team van persoonlijk begeleiders, groepswerkers en vrijwilligers. Zij zijn 14 uur per dag aanwezig en dragen zorg voor 24 uurs-bereikbaarheid.

Mensen met psychische problematiek en/of LVB problematiek zijn welkom bij ons. Beschermd Wonen is mogelijk met een WMO indicatie voor beschermd wonen of met een WLZ indicatie (3VG, 4VG of 6VG).

Meer informatie over de hulp die we bieden in Alkmaar en Heerhugowaard vindt u op de locatiepagina’s.

Beschermd Thuis Alkmaar

Voor wie langdurige en intensieve begeleiding in de thuissituatie nodig heeft biedt Ontmoeting in Alkmaar Beschermd Thuis. Een vorm van intensieve ambulante hulpverlening waarbij het zelfstandig wonen behouden wordt en hulpverlening 24 uurs bereikbaarheid aanbiedt.

Thuishavens

De Thuishaven biedt mensen met psychische, financiële en sociale problematiek een thuis in hun woonplaats, waar zij professionele ambulante begeleiding krijgen bij het re-integreren in de maatschappij. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het bieden van een postadres, het regelen van inkomen, toeleiden naar huisvesting en behandeling, dagbesteding en inventarisatie van schulden.

Integratie in hun woonplaats is een centraal uitgangspunt, waarbij buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken worden.

Ontmoeting werkt nauw samen met burgerlijke gemeenten en ketenpartners die bij de re-integratie en zorgverlening betrokken zijn.

Een onmisbare schakel bij het bieden van deze hulp zijn getrainde vrijwilligers die zich graag inzetten voor andere mensen.

Housing First

Housing First richt zich op het direct huisvesten van langdurig dakloze mensen met meervoudige problemen. Klik hier voor meer informatie.