Ontmoeting en het belastingformulier

Uw gift aan Stichting Ontmoeting is aftrekbaar van de belasting omdat Ontmoeting de Anbi (Algemeen nut beogende instelling) status heeft. Dat betekent dat we door de belastingdienst zijn aangemerkt als officieel ‘goed doel’. Bij het invullen van het belastingformulier kiest u voor Stichting Ontmoeting Fondsenwerving.

Ons RSIN nummer: 8142.00.308 (Stichting Ontmoeting Fondsenwerving).

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.