Ontmoeting stopt in Dordrecht

Binnenkort stopt Ontmoeting met haar activiteiten in Dordrecht. We werkten in Dordrecht samen met vrijwilligers van het Steunpunt ex-gedetineerden. Deze groep vrijwilligers zette zich in hun eigen woonplaats/regio in voor ex-gedetineerden door het organiseren van praktische nazorg na detentie.

Het steunpunt maakte, indien nodig voor de cliënt, gebruik van het ondersteuningsaanbod van Ontmoeting. We ronden de samenwerking in de komende tijd af, vanwege het niet beschikbaar komen van financiële middelen bij de overheid en het inmiddels steeds verder uitgedunde Steunpunt. Tot nu toe is er geen andere partij gevonden, die het werk over kan of wil nemen in gemeente Drechtsteden.

 

 

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.