Ontmoeting start project in Ede-Zuid

Een kernteam van enthousiaste mensen uit de Hersteld Hervormde Kerk is in 2015 een project gestart om kwetsbare mensen uit Ede-Zuid op te vangen. In de ontmoetingsruimte in de Elskampflat zijn er wekelijks koffieochtenden en worden maaltijden aangeboden. In de loop van de tijd merkte het kernteam herhaaldelijk de nood van sociaal isolement, financiële en relationele problemen bij de bezoekers. Daardoor ontstond het verlangen om meer activiteiten en aandacht aan de inwoners van Ede-Zuid te bieden. Per 1 januari jl. is Ontmoeting erbij betrokken.

Samen gaan we op zoek naar meer vrijwilligers uit de Edese kerken zodat we meer bewoners kunnen verwelkomen en een zinvolle besteding van hun vrije tijd kunnen bieden. Momenteel wordt een ontmoetingsruimte, met behulp van vrijwilligers en bewoners, opgeknapt. Met elkaar zien we er naar uit om mensen met elkaar te verbinden, hen waar nodig een stapje verder te helpen. We willen metterdaad laten zien, dat we geroepen zijn om er te zijn voor onze naasten.

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.