Van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem ontving Het Open Huis een gift van €10.000! Deze bijdrage gaan we gebruiken om onze bezoekers passende activeringsmogelijkheden aan te bieden. We werken in Haarlem samen met de kringloopwinkel van Woord & Daad. In deze winkel hebben wij de mogelijkheid om cliënten een werkplek te bieden. Met de bijdrage van de diaconie kunnen we een activeringsmedewerker aanstellen die de cliënten gaat begeleiden.

Welmoed Davidson en Immy Nieboer (diaconie Protestantse Gemeente Haarlem) met José van den Dool (Het Open Huis Haarlem)

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.