Het Oranje Fonds heeft begin 2016 25 samenwerkingsverbanden geselecteerd tussen maatschappelijke instellingen en buurtbewoners, waarin gezamenlijke sociale en groene initiatieven worden opgezet. In dit programma werden 25 groene projecten drie jaar lang gesteund met geld, kennis en aandacht. Zodat ze elkaar konden inspireren en hun ervaringen konden uitwisselen. Ook Ontmoeting is door het Oranjefonds geselecteerd als deelnemer.

Vanuit het dienstencentrum willen we bezoekers motiveren om zich actief in te zetten voor de wijk waarin zij leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen moeilijk meedoen in de maatschappij. Door het project ‘Groen Verbindt Harderwijk’ worden zij gestimuleerd om hun steentje bij te dragen en komen zij in contact met buurtbewoners. Door ze te activeren, ontstaat er op andere leefgebieden mogelijk ook een verandering.

In Harderwijk is Ontmoeting, samen met de gemeente en welzijnsorganisatie ZorgDat gestart met dit ‘groene project’. Er  was  veel  sprake  van overlast door dak-en thuislozen in  de  wijk.  Om  hier  iets  aan  te  doen  en  de  kloof tussen  de buurt  en  cliënten  te  verkleinen,  worden zij samen ingezet in  diverse  groenprojecten  in  de  wijk.  Het  leidt  tot positieve  reacties  en  een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone en opgeruimde wijk.

Inmiddels is het programma met succes afgerond. We gaan als Ontmoeting zeker verder met dit groene initiatief. Wij danken het Oranjefonds hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen én de ondersteuning die we ontvingen!

Mooi gesprek in het Friesegrachtpark Harderwijk

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.