Groenewegenschool gaat voor Ontmoeting!

Leerlingen, team, bedrijven en ouders van de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam hielden onlangs hun driejaarlijkse Actieweek en Actiemarkt. Nu was de opbrengst van de actie bestemd voor Stichting Ontmoeting. Ontmoeting helpt kwetsbare mensen die zijn vastgelopen, zoals dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en multiprobleemgezinnen. Medewerkers en vrijwilligers leren hen weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

In de Bijbellessen werd door de school de verbinding gelegd met wat de Bijbel over naastenliefde zegt. De leerlingen knutselden, organiseerden high teas, verkochten fruit, stroopwafels, snoep, deden karweitjes enz. Het personeel sliep een nacht ‘op straat’, wandelde en fietste. Ouders deden massaal enthousiast mee aan de Actiemarkt, waar meer dan duizend bezoekers in een sfeer van verbinding de actie ondersteunden. Ook het bedrijfsleven sponsorde de actie. Vooraf werd in alle groepen voorlichting gegeven en de groepen 7 en 8 luisterden ook nog naar het indrukwekkende levensverhaal van Andreas, ex-cliënt van Ontmoeting.  Donderdag 28 juni werd de actie-opbrengst van maar liefst € 25.000,- aan vertegenwoordigers van Ontmoeting overhandigd. Dit geld is bestemd voor het Open Huis in Haarlem, https://www.ontmoeting.org/steunhetopenhuis.

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.