In Haarlem bieden we hulp aan kwetsbare mensen in met name de wijk Schalkwijk. Vanuit maatschappelijk centrum Het Open Huis worden allerlei activiteiten ontwikkeld. Het Oranjefonds heeft ons een financieel steuntje in de rug gegeven door bij te dragen aan de verbouwing van de inloopruimte.

Het Oranjefonds heeft een artikel geschreven over ons werk in Haarlem Lees hier meer over ons werk in en rondom Het Open Huis!

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.