Investeren in idealen |  samen investeren in woningen voor cliënten

In Rotterdam kampen onze cliënten met woningnood. De uitstroom uit de Thuishavens verloopt moeizaam, omdat er weinig sociale huurwoningen met lage huurprijzen beschikbaar zijn. Cliënten verblijven hierdoor (onnodig) lang in de Thuishavens. Aan de instroomkant groeit hierdoor de wachtlijst met mensen die de begeleiding in een appartement van een Thuishaven hard nodig hebben.

 

Investeren in idealen

Om het probleem van de woningnood op te lossen, willen we  starten met de aankoop van 10 woningen die cliënten kunnen huren. Voor dit project zoeken we particulieren of bedrijven die met ons willen investeren in woningen voor cliënten.

Wilt u meer informatie over dit project? Bezoek de informatiebijeenkomst op 28 september. Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst: www.ontmoeting.org/woningnood.

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.