Stichting Ontmoeting is meer dan hulp aan dak- en thuislozen. Graag stelt Ontmoeting al haar cliënten centraal. Dat geldt dak- en thuislozen, maar ook ex-gedetineerden, multiproblemgezinnen  en vele andere vastgelopen mensen. Ontmoeting biedt  een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Om de inhoudelijke vernieuwing en verbreding goed voor het voetlicht te brengen, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan het nieuwe gezicht van Ontmoeting.

Om de breedte van het werk te laten zien en de organisatie duidelijker te positioneren, is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Een projectgroep bestaande  medewerkers en cliënten heeft dit proces intensief begeleidt.

In het nieuwe logo laten de prikkende ‘t’ en de twee lettertypen zien dat het werk van Ontmoeting schuurt tussen de straat en de gestructureerde samenleving. In de ‘t’ zit ook de symboliek van het kruis, omdat de kern van christelijke barmhartigheid ligt in het werk van de Heere Jezus Christus.

Naast deze nieuwe huisstijl is de website vernieuwd. Vanaf maandag 3 oktober staat de nieuwe website online. De site is makkelijker en helemaal up-to-date toegankelijk gemaakt voor cliënten, vrijwilligers, verwijzers, donateurs en alle andere belangstellenden. Samen met een nieuwe huisstijl omlijst dit de nieuwe fase van Ontmoeting.

Ontmoeting doet haar werk dagelijks met ruim 170 medewerkers en meer dan 900 vrijwilligers. Hun drijvende kracht is een diepgewortelde naastenliefde voor vastgelopen mensen.

Ed van Hell: “Het stigma dat op dak- en thuislozen rust, is dat het altijd zwervers zijn. Met het nieuwe gezicht van Ontmoeting luiden we een nieuwe periode in. Met zowel beroepskrachten als vrijwilligers willen we er zijn voor de vastgelopen, kwetsbare medemens.”

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.