Vandaag is het de dag van de vrijwilliger! Ontmoeting laat dit niet ongemerkt voorbij gaan. In de achterliggende maand is namelijk de 1000e vrijwilliger verwelkomd. 1000 vrijwilligers die zich samen met de beroepskrachten inzetten voor mensen die niet zonder hen kunnen. Samenwerking tussen cliënt, vrijwilliger(s) en hulpverlener, met als uitgangspunt het welzijn en welbevinden van de individuele cliënt, staat centraal.

Ed van Hell: ‘In de 29 jaar dat Ontmoeting bestaat, hebben we met veel vrijwilligers gewerkt. Ik merk dat aan de drijfveer van vrijwilligers niets is veranderd. Het raakt me dat ik steeds weer merk dat vrijwilligers zich met hun hele hart inzetten voor kwetsbaren. Blijkbaar is dat in al die jaren hetzelfde gebleven. Een cliënt zei onlangs tegen me: ‘willen jullie alsjeblieft als mens naast me blijven staan’? Prachtig toch! Ik weet zeker dat vrijwilligers dat echt kunnen!

Onlangs ontmoetten de 1000e vrijwilliger en een vrijwilliger van het eerste uur elkaar. Beide mannen deelden verwachtingen en ervaringen. Ze waren er van overtuigd dat Ontmoeting door moet gaan met het werk onder kwetsbaren. ‘Verlies vooral het menselijke aspect niet. Houd het hart zacht, want de wereld is al zo hard. De samenleving wordt steeds ik-gerichter, het is goed dat we juist om ons heen kijken naar de mensen die hulp nodig hebben.’

Op de dag van de vrijwilliger zet Ontmoeting haar vrijwilligers in het zonnetje. Ze krijgen een speciale kaart, waarop waardering wordt uitgesproken voor al het werk dat zij doen voor Ontmoeting.

'De glimlach staat centraal'

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.