Thuis in Zuid feestelijk geopend

Op woensdag 12 juni is onze locatie Thuis in Zuid in Ede feestelijk geopend door twee bezoekers van de ontmoetingsruimte. Er waren toespraken van Alma van Engelenhoven, lid van het kernteam, Willemien Vreugdenhil, wethouder van de gemeente Ede en Ed van Hell, directeur-bestuurder van Ontmoeting.

Inloophuis Thuis in Zuid is een laagdrempelige inloop voor bewoners van de hoogbouwflats in Ede-Zuid. In de ontmoetingsruimte van de Elskampflat kunnen wijkbewoners die zich bevinden in een kwetsbare positie elkaar ontmoeten, maar ook terecht voor een luisterend oor, een spelletje en een kopje koffie. Op woensdagmiddag zijn kinderen welkom voor een spel of knutselactiviteit. In de ontmoetingsruimte is een aparte kinderruimte waar kinderen rustig en veilig kunnen spelen.

Vrijwilligers uit de Hersteld Hervormde gemeente in Ede organiseren sinds drie jaar koffieochtenden in de ontmoetingsruimte van één van de acht flats in Ede-Zuid. Sinds januari ondersteunt Ontmoeting dit werk. Vrijwilligerscoördinator Erika ten Hove is vanuit Ontmoeting parttime aan het project verbonden. Ze traint vrijwilligers en onderhoudt contact met diverse lokale instanties. Erika: ‘Het is mooi dat het werk vanuit een kerk is ontstaan en dat later Ontmoeting er bij betrokken is. We hebben inmiddels al 25 vrijwilligers. We willen nauw aansluiten bij de behoeften in de wijk. Dat begint met het geven van aandacht en liefde.’

 

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.