Nieuwsbericht m.b.t. het Corona-virus

Er is op dit moment veel te doen rondom het Corona-virus. Er worden steeds nieuwe maatregelen afgekondigd. Naar aanleiding van deze nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus in Nederland, willen we u graag informeren hoe wij hier als Ontmoeting mee omgaan. Uiteraard nemen we als Ontmoeting onze verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd willen we de zorg voor onze cliënten zo goed als mogelijk voortzetten. Voor hen is dit ook een onzekere en spannende tijd.

Voor ons betekent het concreet dat onze medewerkers (zoveel als mogelijk) thuiswerken en hulpverlening online voortzetten. Zo kunnen we onze cliënten hulp blijven verlenen, maar dan op afstand. De inloop, de woonlocaties en onze 24-uurslocaties blijven wel open, maar onder andere voorwaarden.  Bijeenkomsten zijn voorlopig afgelast, ook onze voorlichters gaan niet op pad. Voor het al dan niet doorgaan van activiteiten verwijzen we u graag naar onze eigen website. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april, zie hiervoor ook de website van de Rijksoverheid. Als u vragen heeft, kunt u ons bereiken via info@ontmoeting.org.

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.