Het UWV koopt re-integratiediensten in bij Ontmoeting. Het gaat daarbij om diensten voor cliënten van Ontmoeting of om diensten aan hen die (daarmee) cliënt bij Ontmoeting worden. Dit betreft uitkeringsgerechtigden met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering of Ziektewetuitkering die naar werk worden begeleid. Het gaat om twee re-integratiediensten. ‘Werkfit maken’, bedoeld voor iemand die beschikt over arbeidsvermogen, maar die nog niet geheel toegerust is het werk te hervatten, hiervoor alsnog geschikt te maken. En om ‘Naar werk’, bedoeld voor iemand die toegerust is het werk te hervatten, daadwerkelijk te plaatsen in werk en hem vervolgens aan het werk te houden. Bij ‘werkfit maken’ gaat het erom een cliënt zodanig toe te rusten en te versterken, zodat deze naar inkomensvormend werk kan worden begeleid. Bij ‘Naar werk’ gaat het erom een cliënt daadwerkelijk te plaatsen op een werkplek waar cliënt het volhoudt.

Ontmoeting biedt in de volgende arbeidsmarktregio’s dienstverlening aan voor de UWV: Midden-Utrecht, Noord-Holland-Noord, Rijnmond, Stedendriehoek NW Veluwe, Zuid-Kennemerland en IJmond.

Helpt u mee?

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor onze kwetsbare naaste. Helpt u mee? Dit kan door ons werk te steunen met uw gift. Doneer.