Het verhaal van Evert-jan

Aan wat voor bedrijf geeft u leiding?
Ik ben werkzaam bij Technisch Installatieburo Hevel B.V. We zijn gevestigd in Ederveen en hebben circa 30 medewerkers in dienst. We ontwerpen en realiseren een totaalconcept op het gebied van installatie- en elektortechniek Van ontwerp tot en met onderhoud. Wij zijn totaalinstallateur, en hebben twee verschillende disciplines Elektrotechniek en Installatietechniek.

Sinds wanneer voert u de leiding over dit bedrijf?
Vanaf 2014. Toen stond ik op de loonlijst en sinds 1 januari 2020 heb ik het bedrijf overgenomen. Het bedrijf heeft ongeveer 30 personeelsleden in dienst.

Hoe ben je in contact gekomen met Ontmoeting?
Eigenlijk al vanaf de basisschool. Toen kregen we voorlichting en werden er acties georganiseerd. Op het voortgezet onderwijs is dat nog een keer gebeurd. Daar werden de zaadjes geplant, om zo maar te zeggen.

Waarom draag je Ontmoeting een warm toe?
Het meest belangrijke is dat Ontmoeting perspectief biedt aan mensen. Dat is ook een van mijn persoonlijke drijfveren om te ondernemen. Perspectief bieden aan mensen en hoe kunnen ze op de juiste plek functioneren.

Waarom steun je het werk in Ede-zuid?
Heel gemakkelijk. Ik behoor tot de kerkelijke gemeente die het destijds heeft opgepakt om een ontmoetingspunt in Ede-zuid op te zetten. Daarna werd er door vrijwilligers een professionaliseringsslag gemaakt en vroegen zij zich af: Hoe kunnen we het werk verbeteren, continueren en verder uitbouwen? Vervolgens is Ontmoeting er bij betrokken geraakt. Daarna, nu ruim 2 jaar geleden, ben jij hier geweest om mij te vragen of ik als ondernemer er verder aan mee wilde helpen om met name de langjarige continuïteit te waarborgen.

Nadat je lid bent geworden van het Ondernemers-Netwerk-Ontmoeting, zijn er door de coronamaatregelen helaas nauwelijks activiteiten ontplooit. Wat zie je voor toegevoegde waarde van het ondernemers-netwerk?
Ik verwacht een binding met ondernemers die vanuit dezelfde achtergrond ondernemen om zo maar te zeggen. Nog niet eens business to business, maar je hebt een gezamenlijk doel. Wat kun je van elkaar leren en wellicht kun je wat kennis en contacten uitwisselen.