Het verhaal van Alexandra

‘Er zijn veel regels aangescherpt en er zijn ook nieuwe regels, dit speelt ook in de opvang voor dak- en thuislozen. Dat betekent concreet dat er nu maar 6 bezoekers tegelijk binnen mogen zijn en dan ook maar maximaal een uur, op onze inloop. Ook is de afdeling dagactiviteiten gesloten. Elke dag proberen we een verse maaltijd te koken voor ongeveer 50 tot 60 personen. Het is belangrijk dat onze bezoekers goed eten, inclusief verse producten en wij delen ook fruit aan hen uit. Vitamine C is een belangrijk goedje!! Onze bezoekers zijn kwetsbaar en kunnen niet thuis blijven. Het koken en alle andere regels vraagt van ons meer inzet, maar we voelen ons gesteund door het gebed van de mensen om ons heen en onze achterban.’

Collega Alexandra was vorige week zaterdag te gast in het programma Mens&Missie. Ze vertelde wat de impact is van het corona-virus op haar werk. Terugluisteren? Dat kan hier het interview begint ongeveer 1 uur 43.