Vrijwilligerswerk in Haarlem

Vrijwilligers Haarlem

Maatschappelijk centrum (MC) Het Open Huis is een laagdrempelig wijkcentrum in Haarlem, Schalkwijk. In het wijkcentrum worden tal van wijkgerichte activiteiten aangeboden, zoals een inloop, kledingwinkel, open maaltijden, taallessen, huiswerkbegeleiding, de voedselbank, noodhulp et cetera. Ook is er vanuit Het Open Huis (in samenwerking met Woord en Daad) een kringloopwinkel opgestart. De activiteiten worden vrijwel volledig uitgevoerd door vrijwilligers, waarvan er ruim 70 actief zijn.

Naast de activiteiten kunnen taakgestraften in MC Het Open Huis hun taakstraf uitvoeren.

Ondersteuningsactiviteiten

Aan kwetsbare wijkbewoners wordt ambulante begeleiding geboden. Er zijn drie ambulant begeleiders actief in MC Het Open Huis. Een groeiende groep cliënten wordt door hun begeleid. Hierin worden de begeleiders ondersteund door vrijwilligers.

We zoeken de volgende vrijwilligers:

Vrijwilliger koffie corner in de kringloopwinkel – samen met de cliënt  bereid je consumpties en snacks om te verkopen in de koffie corner. Samen met cliënten pak je taken op zoals, bediening, afwassen en schoonhouden van de koffiecorner. | minimaal dagdeel in de week

Vrijwilliger kringloopwinkel – je verricht diverse werkzaamheden in de kringloopwinkel zoals o.a. aanspreekpunt voor de klant, kassa bedienen en winkel voorraad aanvullen. | tijden in overleg

Inloop vrijwilliger – tijdens de inloop in Het Open Huis schenk je koffie en thee of b.v. soep voor de lunch en draag je zorg voor een goede en gezellige sfeer | dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen van 9:30 tot 13 uur

Vrijwilliger open maaltijd – als vrijwilliger wordt je ingezet bij alle activiteiten van  de open maaltijd op woensdagavond. Er is een team voor het voorbereiden, het koken en het serveren en opruimen | om de week op woensdagavond van 14:00 tot 20:00 uur

Vrijwilliger Huiswerkbegeleiding – ondersteuning bij het huiswerk en zorgen voor een goede sfeer | woensdagmiddag van 14 tot 17 uur. Niet in schoolvakanties

Vrijwilliger Nederlandse taalles – voorbereiden en geven van Nederlandse taalles volgens een eigen methode | woensdagmorgen van 10 tot 12 uur. Twee keer per jaar 10 lessen.

Gastvrouw – aanspreekpunt voor bezoekers van Het Open Huis en receptionist | dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen van 9:30 tot 13 uur

Vrijwilliger kledingwinkel – sorteren en inrichten van de kledingwinkel en klanten helpen. | dinsdag of vrijdagmorgen van 9 tot 13 uur.

Vrijwilliger website – het up-to-date houden van de website van Het Open Huis in overleg met medewerkers. | Je  kunt dit vanuit  thuis doen.

Vrijwilliger inloopspreekuur – het houden van korte gesprekken met bezoekers die een hulpvraag hebben. We ondersteunen bij het uitzoeken of uitvoeren van de hulpvraag of verwijzen door naar de juiste ondersteuning | dinsdag of donderdagmorgen van 10 tot 12 uur (andere uren in overleg)

Vrijwilliger schoonmaak – het schoonmaken van gangen, toilet en zalen. | dinsdag van 13 tot 16 uur, donderdag van 9 tot 10 uur of vrijdag van 13 tot 17 uur

Vrijwilliger Het Open Huis pakket – meehelpen met het vullen en uitdelen van voedselpakketten. | donderdag van 9:45 tot 12 uur

Vrijwilliger chauffeur – met de bestelauto van Het Open Huis naar de voedselbank om spullen op te halen. | donderdag van 9 tot 11 ( of 12)uur.

Vrijwilliger algemeen – vrijwilliger die helpt om de zalen in te richten voor diverse activiteiten door het klaarzetten van stoelen en tafels . Tevens met de auto spullen halen of brengen bij personen of bij de kringloopwinkel. | tijden in overleg

Community building – bezoeken van flats in de wijk om bewoners met elkaar te verbinden door ontmoetingen te creëren, koffie aan te bieden, hulpvragen in kaart te brengen en talenten van bewoners in te zetten. | dinsdagmorgen of donderdagmorgen. Flexibele inzet is mogelijk

Ja, ik meld me aan!

Contactpersonen

Dorothé Kruijff
dkruijff@hetopenhuishaarlem.nl
06 390 048 56

Contactgegevens

Maatschappelijk Centrum Het Open Huis
Professor Boumanstraat 1a
2035 AS HAARLEM
023 527 37 27